ความพยายามของ “ส.ว.” ซึ่งนำโดย “สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย” รองประธานวุฒิสภา ในการผลักดัน “นายก ม.7” ตามความต้องการของ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ให้ทันตามกำหนด “เผด็จศึก” ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 นั้นเรียกได้ว่า “ความหวังริบหรี่” จนแทบที่จะเดินต่อไปไม่ได้ 

“สุเทพ เทือกสุบรรณ” ผู้เคยประกาศ เผด็จศึกรัฐบาลให้ได้ภายใน 14 พฤษภาคม 2557 นั้นไม่สามารถทำได้ตามที่พูด และอาจจะต้อง “กลืนน้ำลายตัวเอง” อีกครั้ง
แต่กระนั้น “เครือข่าย กปปส.” ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ กลุ่มคนที่เคยร่วมวงไพบูลย์กับ “เผด็จการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549” ก็ยังคงไม่ละความพยายาม
ล่าสุด “คณะกรรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)” ซึ่งไม่เคยแสดงให้เห็นว่า จะพยายามจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วงตามระบอบประชาธิปไตย ก็พยายาม “สร้างสรรค์เงื่อนไข” มาขัดขวางการการ “กำหนดวันเลือกตั้ง” ครั้งใหม่อีกครั้ง ด้วยการอ้างว่า “ไม่มั่นใจว่า “รักษาการนายกรัฐมนตรี” จะมีอำนาจ ในการนำ “ร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง” ขึ้นทูลเกล้าฯ และรับสนองพระบรมราชโองการฯ หรือไม่ ?”
แสดงอาการที่จะ “ดึงเกม” การเลือกตั้ง ให้ เว้นว่าง ยืดยาว ออกไป อีกครั้ง !!!

ชว1

ชว2

ชว3
แต่มีการตรวจสอบพบว่า ในช่วงปลายปี 2551 ซึ่งเกิดวิกฤตการเมืองจากการที่ “กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” บุกยึดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง จากนั้น “ศาลรัฐธรรมนูญ” ก็เร่งวินิจฉัยให้ “ยุบพรรคพลังประชาชน-พรรคชาติไทย และ พรรคมัชฌิมาธิปไตย” พร้อมกับสั่งให้ “ตัดสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 5 ปี” อันเป็นการทำให้ “รัฐบาลพรรคพลังประชาชน” ขณะนั้นต้องถูกโค่นล้มลง  พร้อมกับการเปิดโอกาสให้กับ “พรรคประชาธิปัตย์” สุมหัวกับ “ส.ส.งูเห่า กลุ่มเพื่อนเนวิน พรรคภูมิใจไทย”แอบจัดตั้ง “รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์”
พบว่า ขณะที่ “นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์” นายกรัฐมนตรี ขณะนั้น ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็น “คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน” พรรคการเมืองที่ถูกสั่งยุบพรรค จนทำให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เหลืออยู่ ต้องหาผู้ที่จะมา “รักษาการ” และ “ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี”  จึงมีมติในเวลาต่อมามอบหมายให้ “นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี ขณะนั้น เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง “ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี”
“นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล” ซึ่งต่อมาก็คือ “หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย” ซึ่งเป็นที่รวมของ “ส.ส.งูเห่า กลุ่มเพื่อนเนวิน”
“นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล” ซึ่งต่อมาก็คือ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” ของ “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”
“นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล” ซึ่งก็คือ “บิดา”ของ “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในปัจจุบัน และเป็นแกนนำกลุ่มเพื่อนเนวิน ในขณะนั้น
ซึ่งก็พบว่า “นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี ขณะ “ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี”  เป็นผู้ลงนาม “รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร” ในเขตที่ว่างลง ซึ่งกำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 11 มกราคม 2552

จากการตรวจสอบเว็บไซด์ราชกิจนุเบกษา ( www.ratchakitcha.soc.go.th )พบว่า มีการเผยแพร่ “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดนราธิวาส เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ ๒ และเขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดลําปาง เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดลําพูน เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดอ่างทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดอุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ และจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ และเขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑” ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เอาไว้เมื่อ 20 ธันวาคม 2551 เอาไว้อย่างถูกต้อง

 

Related News

Share

About Author

mark