31 มีนาคม 2557 “นายกรัฐมนตรี” เข้าชี้แจงกับ ป.ป.ช.กรณีกล่าวหา “โครงการรับจำนำข้าว” พร้อมกับร้องขอให้มีการสอบพยานเพิ่มอีกจำนวน 10 ปาก และส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเป็นธรรมแม้ “คำตอบ” จะยัง “ไม่ชัดเจน” ว่า “ป.ป.ช.” จะให้ “ความเป็นธรรม” ด้วยการสอบพยาน -พิจารณาหลักฐานเพิ่มเติม หรือจะดำเนินการเร่งรัดให้ “จบคดี” ไปตาม “ธง” ที่มีการล่ำลือกันมาเป็นระยะ ๆ
คงต้องรอดูการตัดสินใจของ ป.ป.ช.กันอีกครั้ง !!!
ขณะเดียวกัน “ป.ป.ช.” ก็ได้ออกคำชี้แจงถึงการดำเนินการกับกรณีโครงการรับจำนำข้าว ใน 5 ปมประเด็นสำคัญ โดยสรุปก็คือ “ป.ป.ช.” ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างถูกต้องตามกำหนดเวลา โดยเน้นว่าดำเนินการกับกรณี “โครงการรับจำนำข้าว” มาแล้วกว่า “1 ปี 10 เดือน” !!
เน้นย้ำกันชัดๆคือ ดำเนินการมาแล้ว “1 ปี 10 เดือน”…
…แต่ “ตัวเลข 1 ปี 10 เดือน” ที่นำมาอ้างนั้น จะถือว่าคือ “ความเป็นธรรม” จาก “คณะกรรมการ ป.ป.ช. แห่งประเทศไทย” แล้วหรือไม่ คงย้อนกลับไปดูพฤติกรรม “ป.ป.ช.” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด โดยเฉพาะ “การดำเนินการของ ป.ป.ช.” ต่อ “คดีของพรรคเพื่อไทย” และ “คดีของพรรคประชาธิปัตย์”
ซึ่งหากเปรียบเทียบกัน ในลักษณะ “คดี”ต่อ“คดี” น่าจะทำให้เห็นชัดเจนถึง “มาตรฐาน” การทำงานของ “ป.ป.ช.” ชุดนี้มากยิ่งขึ้น !!!
จากการตรวจสอบพบว่า “พรรคเพื่อไทย” และ “พรรคประชาธิปัตย์” มีคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน-เหมือนกันและใกล้เคียงกันอย่างมาก ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการของ “ป.ป.ช.” ในระดับหนึ่ง
โดยในกรณี “โครงการช่วยเหลือเกษตรกร” นั้น “ป.ป.ช.” ได้ถูกยื่นคำร้องขอให้ดำเนินการกับ “รัฐบาลพรรคเพื่อไทย” ใน “คดีโครงการรับจำนำข้าว” และ “กรณีโครงการระบายข้าว” ขณะเดียวกันก็มีประชาชนร้องขอให้ “ป.ป.ช.” ดำเนินคดีกับ “นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ใน “คดีทุจริตโครงการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล” และ “คดีทุจริตโครงการประกันรายได้เกษตรกร” เช่นเดียวกัน
โดยในส่วนของ “คดีโครงการรับจำนำข้าว” ที่ “ป.ป.ช.” ดำเนินการกับ “รัฐบาลพรรคเพื่อไทย” นั้น “ป.ป.ช.” มีมติแจ้งข้อกล่าวหา “นายบุญทรง เตริยาภิรมย์” อดีต รมว.พาณิชย์ และพวกรวม 15 คน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 แต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา “น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” โดยขณะนั้น “ป.ป.ช.” อ้างว่า “จะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง”
จากนั้น “วันที่ 28 มกราคม 2557” ป.ป.ช. ได้ “มีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริง โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวน” โดยมอบหมายให้ นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.และนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้รับผิดชอบไต่สวนคดีโครงการรับจำนำข้าว ตาม 1.คำร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ 2.กรรมการ ป.ป.ช.มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ปล่อยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว
กระทั่งในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 “วิชา มหาคุณ” กรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงว่า “ป.ป.ช.มีมติ เอกฉันท์เรียก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้ารับทราบข้อกล่าวหา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557”
รวมระยะเวลาในการดำเนินการของ “ป.ป.ช.” ในส่วนของการพิจารณาข้อกล่าวหา “นายกรัฐมนตรี” ตั้งแต่มีที่ ป.ป.ช.แถลงว่าจะมีการพิจารณา จนกระทั่งมีมติให้มีการแจ้งข้อกล่าวหา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 … เป็นระยะเวลากว่า 1 ปี 10 เดือนตามที่ ป.ป.ช.กล่าวอ้างหรือไม่ ??

ในส่วนนี้ก็คงมีความชัดเจนในประเด็นแรกว่า แทบจะทุกกระบวนการที่ ป.ป.ช.ได้ดำเนินมาส่วนใหญ่ ขยับใส่เกียร์ห้า ภายในปี 2557 !!!
และยิ่งมื่อย้อนกลับไปพิจารณา กรณีที่มีประชาชนร้องขอให้ ป.ป.ช.ดำเนินการสอบสวน “คดีทุจริตโครงการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” และ “คดีทุจริตโครงการประกันรายได้เกษตรกร” ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงขณะนี้ก็รวมแล้วกว่า 5 ปีแล้วกลับไม่มีความคืบหน้าใดๆ จาก “ป.ป.ช.” แม้แต่น้อย
หรือแม้แต่ “ป.ป.ช.” จะอ้างว่าใช้เวลาสอบสวน “คดีโครงการรับจำนำข้าว” มากกว่า 1 ปี 10 เดือน แต่ “ป.ป.ช.” ก็ต้องตอบให้ชัดเจนเช่นกันว่า “5 ปีที่ผ่านมา” ที่กับ “คดีทุจริตโครงการประกันรายได้เกษตรกร” และ “ทุจริตโครงการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” นั้นเพราะอะไร “ป.ป.ช.” จึงยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ให้มีความชัดเจนจนถึงขณะนี้ !!!
ซึ่งนี้คือ “มาตรฐาน” ที่ดี ของ “ป.ป.ช.” แห่งประเทศไทย แล้วหรือไม่ ???
หากกรณีดังกล่าวข้างต้นยังไม่ชัดเจนว่า พฤติกรรมของ “ป.ป.ช.” มี “มาตรฐาน” ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างการดำเนินการกับ “พรรคเพื่อไทย” และ “พรรคประชาธิปัตย์”

75088
จากการตรวจสอบยังพบว่าคดีที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากอีกคดีหนึ่ง ก็คือ “คดีสลายการชุมนุม” ในเหตุการณ์ 7 ตุลาคม 2551 ที่ “ป.ป.ช.” ได้ดำเนินการกับ “นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์” อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐบาลพรรคพลังประชาชน กับ “คดีสลายการชุมนุมในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553” ที่ “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ทำให้ประชาชนบาดเจ็บกว่า 2,000 ราย เสียชีวิตอีกกว่า 100 ศพ
โดยพบว่าในส่วนของคดีเหตุการณ์ 7 ตุลาคม 2551 นั้นเป็นอีกคดีที่ “ป.ป.ช.” ดำเนินการอย่างเร่งด่วน และสามารถสรุปสำนวนคดี ชี้มูลความผิด “นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์” อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ทันทีในวันที่ 7 กันยายน 2552 ซึ่งเท่ากับ “ป.ป.ช.” ใช้เวลาดำเนินการเพียง 11 เดือนเท่านั้นก็สามารถ ให้คุณ-ให้โทษ กับ “ฝ่ายการเมือง” หนึ่งได้อย่างชัดเจน
ขณะเดียวกัน “คดีร่วมกันใช้หรือสั่งการอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำความผิด โดยเกิดการฆาตกรรมบุคคลจนถึงแก่ความตายจำนวนหลายราย ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2553 และไม่ทบทวนวิธีการ หรือหยุดยั้งการกระทำจากเหตุ วันที่ 10 เมษายน 2553 กลับสั่งการให้ดำเนินการเช่นเดิม” โดยเฉพาะ “เหตุการณ์วันที่ 19 พฤษภาคม 2553” ที่มีการกล่าวหา “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” และ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” จนถึงวันนี้ พ.ศ.2557 รวมระยะเวลากว่า 4 ปีล่วงมาแล้ว “ป.ป.ช.” ได้มีการดำเนินการให้มีความชัดเจนใดๆ หรือไม่ ?

หรือเป็นเพราะ “คดี” ดังกล่าวมี “พรรคประชาธิปัตย์” เป็น “ผู้ถูกกล่าวหา” … ป.ป.ช. ถึงสามารถปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยไปยาวนานแค่ไหนก็ได้??
การกระทำเช่นนี้เป็น “มาตรฐานที่ดี” ของ “ป.ป.ช.”แล้วหรือไม่ ???
เป็น “มาตรฐานเดียว” ที่ “ป.ป.ช.” พึงกระทำ ???
หรือ “กระบวนการ”  ที่บิดๆเบี้ยวๆ เหล่านี้มันเป็น “มาตรฐาน” ของ “องค์กรอิสระแห่งประเทศไทย” ไปแล้ว ???

Related News

Share

About Author

mark