จากกรณีที่มีการเปิดเผย “ขบวนการทุจริตการระบายข้าว” รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จำนวนกว่า 3,458,743 ตัน (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามตัน) ในช่วงระยะเวลาเพียง 5 เดือนคือ ตั้งแต่ “เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2553” คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 44,268,901,468 บาท (สี่หมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาท)
โดยเป็นการเปิดระบายข้าวให้ เฉพาะ “เอกชนผู้ส่งออก” ที่มีความใกล้ชิดกับบุคคลในรัฐบาลไม่กี่บริษัท จากที่มีบริษัทเอกชนลงทะเบียนเป็นผู้ค้าข้าวกับกระทรวงพาณิชย์ ทั้งหมด 317 บริษัท ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างน้อย 15,000 ล้านบาท
ใน  :    งาบหาย “หมื่นล้าน”ระบายข้าว รบ.มาร์ค แฉ!! กลเม็ดขายข้าวรัฐ 3.4ล้านตัน “รัฐบาล ปชป.”ไม่ประมูล–งุบงิบเสนอซื้อ–โทรศัพท์ต่อรองราคา..กระทำการยิ่งกว่าโกง!!
และ  :   เปิด “เอกสารลับ” มติครม. 29 มิ.ย.2553 ประจาน “รบ.อภิสิทธิ์”งุบงิบงาบ “หมื่นล้าน”ระบายข้าว หลักฐานมัด “ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย”อำนาจแบ่งกันกำ..ส่วนต่างแบ่งกันโกย!!
ซึ่งมีการตรวจสอบพบว่า “คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)” ที่มี “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” นายกรัฐมนตรี ขณะนั้นเป็นประธาน , “ไตรรงค์ สุวรรณคีรี” รองนายกรัฐมนตรี ขณะนั้น และ “พรทิวา นาคาศัย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะนั้น เป็นรองประธาน ได้ปรับเปลี่ยน “กรอบยุทธศาสตร์การดำเนินการระบายข้าวสารตามโครงการแทรกแซงของรัฐบาล” ให้ “ดำเนินการระบายข้าว” ในลักษณะที่ “ปิดลับ” โดยอ้างเรื่องไม่ต้องการให้กระทบกับ “ตลาดภายในประเทศ” ซึ่งได้มี “มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)” เมื่อ “29 มิถุนายน 2553” มารองรับ พร้อมกับเพิ่มอำนาจให้ “ประธาน กขช.” และ “รองประธาน กขช. (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ขณะนั้น) เข้ามา “พิจารณาให้ความเห็นชอบ” การระบายข้าว ในขั้นตอนสุดท้ายทุกครั้งด้วย
ล่าสุดได้มีการตรวจสอบพบ รายละเอียดการระบายข้าวจำนวน 3.4 ล้านตันดังกล่าวโดยละเอียดว่าแต่ละครั้ง มีการระบายข้าวให้กับ “เอกชนผู้ส่งออก” ที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาล จำนวนเท่าไร เมื่อไรและอย่างไรอย่างชัดเจน 
…“พาณิชย์อนุมัติปุ๊บ”… “ไตรรงค์ สุวรรณคีรี” จาก “พรรคประชาธิปัตย์” พิจารณา “เห็นชอบ” ปั๊บ…อิ่มหมีพลีมัน 1.5 หมื่นล้าน !!!

บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวในสต็อกรัฐบาล ( คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่ขึ้น )

222

221

Related News

Share

About Author

mark