“พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่เพียงแต่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” หัวหน้าม็อบกบฏ กปปส.เท่านั้น
แต่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การฉีกม่านประเพณีประชาธิปไตย “จัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร” ช่วยให้ “พรรคประชาธิปัตย์” ได้เข้ามาครองอำนาจรัฐ ในปลายปี 2551 “พล.อ.ประวิตร” ก็มีชื่อเข้าไปเชื่อมโยงด้วยเช่นเดียวกัน
และหลังเหตุการณ์นั้น “พล.อ.ประวิตร” ก็กระโดดเข้าสู่เก้าอี้ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม” ดูแลงานด้านความมั่นคงให้กับ “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” 
โดย “พล.อ.ประวิตร” แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้กับ “สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ระบุว่า มีรายได้จากเงินเดือน(ข้าราชการบำนาญ) 832,640 บาท

โดยมีทรัพย์สินเป็นเงินฝาก 10 บัญชี จำนวน 25,213,889.55 บาท , เงินลงทุน 8,542,116.40 บาท , ที่ดิน 2 แปลง ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มูลค่ารวม 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) , โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลังเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มูลค่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ,รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และทรัพย์สินอื่นเป็นเช็คสั่งจ่ายพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มูลค่า 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท) โดยไม่มีหนี้สิน
รวมมีทรัพย์สินทั้งสิ้นมูลค่า 56,856,005.95 บาท (ห้าสิบหกล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

ป2
แต่หลังจากที่พ้นจากตำแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม” ใน “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” แล้ว “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ปปช.เอาไว้เมื่อ 13 กันยายน 2554
โดยระบุว่า มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินเดือน “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม , เงินประจำตำแหน่งข้าราชการการเมืองและเงินเดือน+เงินเพิ่มผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ รวม 6,034,168 บาท และมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 69,669,416.60 บาท (หกสิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบหกบาทหกสิบสตางค์) โดยเป็นเงินฝาก จำนวน 10 บัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็น 36,082,730.40 บาท , เงินลงทุน 11,486,686.20 บาท, ที่ดิน 2 แปลง ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มูลค่ารวม 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) , โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลังเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มูลค่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ,รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และปลดภาระ “หนี้สิน” เช่นเดียวกับเมื่อเข้ารับตำแหน่ง
ที่สำคัญคือ ในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินทั้ง 2 ครั้ง “พล.ต.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” แจ้งกับ ป.ป.ช.ว่า “โสด” !!!
โดยไม่มี “คู่สมรส” ทั้ง “ใน” และ “นอก” กฎหมาย!
แต่จะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ ?…ไม่มีใครรู้ !!!
เพราะข่าวที่หลุดจากปาก แกนนำ ปชป. ที่พูดกัน ในช่วง “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ขณะที่ “พล.อ.ประวิตร” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม” ดันไปเกี่ยวพันกับ “สาวหน้ากล้องช่องประหยัดไฟ” ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง ที่คอยดั่ง น้ำ “ทิพ” ชโลมใจ ซึ่งมีการโยงใยไปถึง “รถเบนซ์ป้ายแดง” และ “บ้านหรู” มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
บ้างก็ว่า “สาวคนนี้” ดีกรีระดับ “เด็กนักเรียนนอก” …แต่บางกระแสก็ว่า ในอดีต “เธอ” เป็นแค่ “โทรโข่งจ้อข่าว” ธรรมดาๆ …

… “เท็จ-จริง” ประการใด ?

คนที่ “ตอบ” ได้…มีไม่กี่คน !!!

Related News

Share

About Author

mark