แอ็คชั่น” ของ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา อาจจะทำให้หลายคนเข้าใจไปว่า “กกต.” แห่งประเทศไทย มีเพียงคนเดียวหรือไม่ ?
ทั้งๆที่ในข้อเท็จจริง กกต. มีทั้งหมดทั้งสิ้น 5 คน และ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” เป็นเพียง 1 ใน 5 เท่านั้น !!
ตามประวัติ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” นั้นสร้างชื่อเสียงมาจากตำแหน่ง “กรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง” ที่ก่อตั้งขึ้นตามคำสั่งสำนักนายยกรัฐมนตรีที่ 3/2535 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง อาทิในการเลือกตั้ง 22 มีนาคม 2535 , การเลือกตั้ง 13 กันยายน 2535 , การเลือกตั้ง 2 กรกฎาคม 2538 และ การเลือกตั้ง 17 พฤศจิกายน 2539
โดยใน “เว็บไซด์มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย” ซึ่งแปลงสภาพมาจาก “องค์กรกลางการเลือกตั้ง” ระบุเอาไว้ว่า “เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแต่ละครั้ง องค์กรกลางซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้ปฏิบัติงานโดยอิสระก็สลายตัวภายหลังชำระสะสางบัญชีการเงินเสร็จสิ้น”
ซึ่งต่อมา “คณะกรรมการองค์กรกลาง” ก็มีมติว่าจัดตั้งองค์กรถาวรขึ้น และให้ชื่อว่า “มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย” ร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 6 มกราคม 2544 และได้จัดตั้ง “เครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง” (People Network for Election in Thailand – P-NET) หรือ “พี-เน็ต” ขึ้น
ซึ่ง “สมชัย ศรีสุทธิยากร” นั้นเข้ารับตำแหน่ง “กรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง” ในปี 2536 –2539 จากนั้นขึ้นเป็น “กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย” ในปี 2540และยังครองตำแหน่ง “ผู้ประสานงานองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย” มายาวนาน กระทั่ง 13 ธันวาคม 2556 ก็ก้าวขึ้นเป็น กกต.”
จาก “อาสาสมัครตรวจสอบการเลือกตั้ง” ก็ขึ้นเป็น “ผู้จัดการเลือกตั้ง” ควบคุมดูแล “งบประมาณนับพันล้านบาท” เสียเอง !!!
แต่ด้วยการทำงานที่ใกล้ชิดกันมากระหว่าง “องค์กรกลางการเลือกตั้ง” หรือ “องค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย” กับ “กกต.” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ทั้ง “สององค์กร” นี้มีปัญหา “ขบ” กันเป็นระยะๆ ทุกยุคทุกสมัย
ซึ่งเมื่อปี 2550 ก็เพิ่งเกิดกรณีที่ “นางสดศรี สัตยธรรม” กกต.ในขณะนั้นออกมาเปิดเผยถึง ตัวเลข “งบประมาณ 80 ล้านบาท” ที่ใช้ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ซึ่งเกี่ยวโยงพาดพิงไปยัง “มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย” และ ปริศนาความไม่เรียบร้อยในการรายงานบัญชีการใช้จ่ายต่อ “กกต.”
ถึงขั้นที่ “ฝ่ายหนึ่ง” ประกาศ ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และอีกฝ่าย จับมือกับ “หญิงเป็ด” จารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ว่า สตง.) ขณะนั้น ให้เข้าไปตรวจสอบการใช้ “งบประมาณแผ่นดิน” เลยทีเดียว !!!
โดยพบข้อมูล จาก กกต. ในลักษณะเดียวกันนี้ว่าในปี 2543 “มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย” ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ “โครงการตรวจสอบการเลือกตั้ง” จาก “กกต.” จำนวน 4 ครั้ง โดยเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 3 ครั้งและเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 1 ครั้ง ประกอบด้วย

ครั้งที่ 1 การเลือกตั้ง ส.ว.เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 จำนวนเงิน 14,425,784 บาท
สัญญาเลขที่ 13/43 ลง 10 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นเงิน 10,825,784 บาท
สัญญาที่ 14/43 ลง 10 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นเงิน 3,600,000 บาท

ครั้งที่ 2 การเลือกตั้ง ส.ว.เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2543 จำนวนเงิน 14,981,261 บาท
สัญญาที่ 18/43 ลง 26 เมษายน 2543

ครั้งที่ 3 การเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2543 จำนวนเงิน 4,086,132 บาท
สัญญาที่ 20/43 ลง 26 พฤษภาคม 2543

และครั้งที่ 4 การเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อ 6 มกราคม 2544 จำนวนเงิน 3,000,000 บาท
สัญญาที่ 9/44 ลง 19 ธันวาคม 2543
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36,493,177 บาท

แต่กลับปรากฏว่า สัญญาครั้งที่ 1 ที่ 13/43 และ 14/43 ดังกล่าวนั้น ยังไม่นำส่งเอกสารการจ่ายเงินของจังหวัดยโสธร จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดสงขลา รวมเป็นเงิน 1,910,212 บาท หมดอายุของสัญญา 2 กรกฎาคม 2543
ส่วน สัญญาครั้งที่ 2 ที่ 18/43 ยังไม่นำส่งเอกสารการใช้จ่ายเงินของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสงขลา รวมเป็นเงิน 1,950,531 บาท หมดอายุของสัญญา 26 สิงหาคม 2543
สัญญาครั้งที่ 3 ที่ 20/43 ยังไม่นำส่งเอกสารการใช้จ่ายเงินของจังหวัดขอนแก่น รวมเป็นเงิน 755,328 บาท หมดอายุของสัญญา 30 กันยายน 2543
และสัญญาครั้งที่ 4 ที่ 9/44 ปรากฏว่ายังไม่นำส่งเอกสาร การใช้จ่ายเงินของจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมเป็นเงิน 45,000 บาท หมดอายุของสัญญาวันที่ 5 พฤษภาคม 2544
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,636,097 บาท
นอกจากนี้ยังพบว่า นอกจาก กกต.กำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมายังมีความพยายามที่จะให้ สตง.เข้ามาร่วมตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินเหล่านี้อีกด้วย !!!
นับจากวันนั้น 2543 จนถึงวันนี้ 2557 ระยะเวลาก็เกือบ 15 ปีแล้ว
“คำถามสั้นๆ” ก็คือ การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการตรวจสอบการเลือกตั้ง ในปี 2543 ดังที่ปรากฎนั้น “มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย” ที่มี “สมชัย ศรีสุทธิยากร” เป็น “เลขานุการมูลนิธิฯ” ในขณะนั้น ได้ “รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ” กับ “กกต..” ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ??
หากกระบวนการรายงานค่าใช้จ่ายต่อ กกต. ไม่เรียบร้อยดังกล่าวนี้ มีสาเหตุมาจากอะไร ??
เพราะ “งบประมาณ” ตามโครงการตรวจสอบการเลือกตั้ง แม้จะ “ไม่มากมาย” ด้วยตัวเลขจำนวนเงิน แต่เหล่านี้ก็คือ “ภาษี” ที่มาจากหยาดเหงื่อของประชาชนคนไทยด้วยกันทั้งสิ้น !!!
หาก “เคลียร์คัทชัดเจน” การทำงานของ “กกต.-สมชัย” ไปจนถึง “มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย” ก็จะยอมรับได้มากขึ้น
แต่ถ้ายัง “คลุมๆเครือๆ” อยู่เช่นนี้ต่อไป   ย่อมกระทบ “ความน่าเชื่อถือ” ของ “มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย” ไปจนถึง “กกต.” และ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” ในท้ายที่สุด !!!

สช2

Related News

Share

About Author

mark