เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นำโดยนายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมพวกรวม 9 คน ได้วินิจฉัย คำร้องกรณี ส.ส.และ ส.ว.เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของ ส.ว. โดยสรุปคือ “ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัยว่า ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มา ส.ว. ได้เนื่องจาก กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ชอบ โดยอ้างเหตุผลนานัปการ โดยเฉพาะ “การวินิจฉัย” ไปถึง “ข้อบังคับการประชุมสภา” กรณีการเสียบบัตรแสดงตน ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนอีกประเด็นคือ “ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัยว่า “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ” มีลักษณะของการกระทำให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศ โดยวิธีการที่ไม่ใช่วิถีทางที่บัญญัติไว้ในในรัฐธรรมนูญ แล้วอ้างว่า หาก ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง อาจจะทำให้ สามีและภรรยาหรือบุตรของผู้ที่เป็น ส.ส. มาสมัครเป็น ส.ว.ได้ !!!
ยังไม่เพียงเท่านั้น “ศาลรัฐธรรมนูญ” ยังมองการณ์ไกลในถึงอนาคตว่า การมี ส.ว.เลือกตั้ง ทั้งหมด อาจจะกลายเป็น “จุดสูญสิ้น เป็นการนำพาชาติถอยหลังเข้าคลอง กลายเป็นสภาผัวเมีย นำไปสู่การผูกขาด กระทบต่อการปกครองประเทศ เปิดช่องให้ผู้ที่สามารถควบคุมกลไกดังกล่าวใช้วุฒิสภาให้ได้มาเพื่ออำนาจในการปกครอง อีกทั้งยังเป็นการำลายการเป็นสภาถ่วงดุลของ ส.ว.ให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จ”!!!
ซึ่งเมื่อได้พิจารณา “รายละเอียด” ตาม “คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” ทั้งหมด  ทีมงาน “พระนครสาส์น” ได้ระดมความคิดเห็นจาก “นักวิชาการ” ทั้งด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มาวิเคราะห์ “คำวินิจฉัย” ของ “ศาลรัฐธรรมนูญ” โดยได้สรุปว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” ได้ใช้อำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ไปในทางที่เป็นการเพิ่มอำนาจตัวเอง ขยายขอบเขตอำนาจตัวเองเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ และอาจจะกลายเป็นการบัญญัติรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม กระทั่ง “ศาลรัฐธรรมนูญ” อาจจะกลายเป็น “องค์กร” เหนือรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้เกิดการใช้อำนาจแทรกแซงการทำงานของอำนาจนิติบัญญัติอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในกรณีนี้ ซึ่งเป็นการออกคำวินิจฉัยเพื่อยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่รัฐธรรมนูญ 2550 กำหนดให้เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
ซึ่งคำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ออกมา อาจจะส่งผลกระทบต่อ “ดุลอำนาจ” ของ 3 เสาหลักในระบอบประชาธิปไตย คือ อำนาจบริหาร-อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการ อย่างเห็นได้ชัด !!!

และอาจจะถูก “ครหา” ว่า เป็นการ “คอรัปชั่นทางอำนาจ” ในท้ายที่สุด!!

เนื่องจาก “คำวินิจฉัย” ที่ออกมา ทำให้หลายคนมองว่า … สภาพปัจจุบันของ “ศาลรัฐธรรมนูญ”  ต่อโครงสร้างอำนาจต่างๆ ตามระบอบประชาธิปไตย อาจจะเป็นดังนี้…

ศาล

 

Related News

Share

About Author

mark

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>