ดูเหมือนจะเริ่มชัดเจนมากขึ้น ในสถานการณ์การเมืองที่ระอุอยู่ในขณะนี้ คือ “ช่อง 11” ได้กลายเป็น “หมู่บ้านกระสุนตก” ไปเรียบร้อยแล้ว 

เพราะองค์กรตรงข้ามฝ่ายรัฐ ไปจนถึงแนวร่วม กปปส. และกลุ่มอุปโลกน์ ต่างๆ ที่ก่อตั้งกันขึ้นมาเพื่อโจมตี “ฝ่ายประชาธิปไตย” จะมุ่งเป้าถล่ม “ช่อง 11” สอดรับกันเป็นระลอกๆ ตามจังหวะการเมืองอย่างอึกทึกครึกโครม !!
ไม่ว่าจะเป็น “คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)” โดย “สมชัย ศรีสุทธิยากร” ที่อ้างการจัดรายการรณรงค์ให้ประชาชนไปเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย คือการไม่เป็นกลาง โดยมีการเชิญผู้บริหารช่อง 11 ไปชี้แจงกับ “กกต.”!
หรือแม้แต่ “สำนักข่าวอิศรา” ที่อยู่ภายใต้สังกัดของ “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ที่พยายามจะอ้างข้อมูลโน่นนี่นั่น มาจับผิดการเข้าดำเนินรายการของภาคเอกชน ทั้งๆที่ในข้อเท็จจริงไม่มีอะไรในกอไผ่ !!
ล่าสุดก็มีการอ้าง “รายงานผลการวิเคราะห์การทำหน้าที่สื่อเพื่อสาธารณะของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (สทท. 11) หรือ “เอ็นบีที” ผ่านรายการ “ทันสถานการณ์บ้านเมือง” ของ “กลุ่มโครงการกลไกสื่อมวลชนศึกษาเพื่อสุขภาวะ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา” หรือที่อ้างว่าชื่อ “MEDIA MONITOR”
โดยผลการศึกษา นั้นอ้างว่า “พบเนื้อหา 11 รายการที่นำเสนอประเด็นการเลือกตั้ง ซึ่งแต่ละรายการอาจนำเสนอเนื้อหามากกว่า 1 ประเด็น แต่เมื่อพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งพบว่า เนื้อหาที่ถูกนำเสนอมากที่สุด คือ “บทบาทที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มคัดค้านการเลือกตั้ง” รองลงมา คือ “บทบาทที่ไม่เหมาะสมขององค์กรอิสระ” และ “การสนับสนุนและเห็นด้วยกับการเลือกตั้ง” ไปจนถึง “การเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะ” ”
แต่สรุปผลการศึกษาของ “MEDIA MONITOR” ก็คือ รายการ “ขาดความหลากหลาย” และ “เอนเอียงเข้าข้างรัฐ” !!!
“คำถามสำคัญ” ถึง “ผลการศึกษา” ของ “MEDIA MONITOR” ก็คือ 1. “ประเทศไทย” ซึ่ง “ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย” นั้นการสนับสนุนการเลือกตั้ง-รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยนั้นคือการ “เข้าข้างรัฐ” ในความหมายของ “MEDIA MONITOR” หรือไม่ ?
2. “กปปส.” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ “ปฏิบัติการณ์ขัดขวางการเลือกตั้ง” นั้น “กระทำการถูกต้องตามกฎหมาย” ตามความหมายของ “MEDIA MONITOR” แล้วใช่หรือไม่ “ผลการศึกษา” จึงอ้างการนำเสนอเนื้อหาถึงความไม่เหมาะสมของกลุ่มคัดค้านการเลือกตั้ง” จึงเป็นการ “เข้าข้างรัฐ” ??
และ 3. ที่แท้จริงนั้น “MEDIA MONITOR” สนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย อันเป็นหลักการปกครองของประเทศและสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่ม กปปส. หรือไม่ ???
ซึ่งเป็น “สิ่งที่เหมะสม” ที่สุด สำหรับ “ผลการศึกษา” ที่ออกมาว่า “รายการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย” คือ “การเข้าข้างรัฐ” !!!
จากการตรวจสอบพบว่า “MEDIA MONITOR” หรือ “โครงการกลไกสื่อมวลชนศึกษาเพื่อสุขภาวะ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา” นั้นมีเว็บไซด์ที่ชื่อว่า http://mediamonitor.in.th/ ซึ่งระบุว่า “มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (Foundation for Media Literacy)” ก่อตั้งเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2552
โดยมีการชี้แจง “รายชื่อบุคลากรโครงการ Media Monitor” ใน ปีที่ 1 -3 ( สิงหาคม 2548 – สิงหาคม 2551) ประกอบด้วยดร.วิลาสินี อดุลยานนท์” ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็น “ที่ปรึกษา
และมี “คณะกรรมการนโยบาย” ประกอบด้วย
1.ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ผู้มากบารมีใน สสส.
2.ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ (เสียชีวิตแล้ว)
3.นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (เสียชีวิตแล้ว)
4.นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ยุคคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)
และ 5.นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีต ส.ว.อุบลราชธานี สายพันธมิตรฯ ซึ่งปัจจุบันเป็น “กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำหน้าที่อย่างมาก
ซึ่งหลังจากนั้นได้มีการชี้แจงว่ามี “คณะกรรมการนโยบาย” ใน “โครงการ Media Monitor ปีที่ 4 -5 (15 สิงหาคม 2551 – 31 มกราคม 2554)” และ “โครงการ Media Monitor ปีที่ 6 (15 กุมภาพันธ์ 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2555) ที่แม้ “กรรมการ” หลายคนเปลี่ยนแปลงไป แต่ปรากฏว่า“ศ.นพ.ประเวศ วะสี” ราษฎรอาวุโส ผู้มากบารมีใน สสส. ร่วมเป็น “คณะกรรมการนโยบาย” ทุกชุด ไม่เคยเปลี่ยนแลง ใกล้เคียงกับ “เดชอุดม ไกรฤทธิ์” นายกสภาทนายความ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ของ คมช. เป็น “คณะกรรมการนโยบาย” อีก 1 ครั้ง หลังร่วมเป็น “คณะกรรมการนโยบาย” ชุดแรก !!
นอกจากนี้ “คณะกรรมการนโยบาย” ชุด “โครงการ Media Monitor ปีที่ 6 (15 กุมภาพันธ์ 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2555) นั้นนอกจากจะมี “ศ.นพ.ประเวศ วะสี” ราษฎรอาวุโส ผู้มากบารมีใน สสส.เป็น “กรรมการ” โดยตลอดแล้ว ยังปรากฏชื่อ “นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์” ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา ร่วมเป็น “กรรมการ”  พร้อมกับมีชื่อ “นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี” ที่ปรึกษาสถาบันอิศรา เป็น “คณะกรรมการวิชาการ” อยู่ด้วย !!!
โดย “นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์” ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา และ “นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี” ที่ปรึกษาสถาบันอิศรา นั้นปรากฏ “ชื่อ” เป็น “ผู้รับผิดชอบโครงการ” ที่ “สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก “สสส.” เป็นจำนวนเงินสูงกว่า 96 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 7-8 ปีต่อเนื่องกัน !!!
(อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง : หลุด เอกสารประวัติรับทุน “สสส.”หึ่ง “สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อฯ”ผูกขาด 7ปีต่อเนื่อง อ้าง “สื่อสารสุขภาวะ”ถลุงไม่ต่ำ 96ล้าน จับตา “ขัดวัตถุประสงค์กองทุน”หรือไม่ ? )

mm2

นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่า เว็บไซด์ MEDIA MONITOR ยัง ระบุถึง “โครงสร้างงานโครงการ” ถึงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการโครงการ” และ “งานจัดการ” ว่า “ผู้อำนวยการโครงการ” จำนวน 1 คน รับผิดชอบบริหารงานโครงการ ตามวัตถุประสงค์และแผนงานโครงการ ที่ได้รับอนุมัติจาก สสส. ภายใต้การชี้แนะและแนะนำของคณะกรรมการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวิชาการและที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ รับผิดชอบการสื่อสารเพื่อสาธารณะและกับสื่อมวลชน การประสานงานหน่วยงาน ภาคียุทธศาสตร์ ภาคีเครือข่ายร่วมกระบวนงาน พัฒนาแผนงานหารายได้ ทดลองดำเนินการหารายได้เข้ากองทุนหรือ หน่วยย่อยในมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา สรุปบทเรียนการดำเนินการทั้งระบบ เพื่อพัฒนาต่อไป
“งานจัดการ” จำนวน 1 คน รับผิดชอบงานจัดการสำนักงานโครงการ การสนับสนุนผู้ทำงานทางด้านสภาพแวดล้อม การจัดการการเงิน งานงบประมาณ งานสารบรรณ งานข้อมูล การจัดประชุม การติดต่อประสานงาน การจัดทำรายงานการเงิน รายงานการดำเนินการ การติดต่อสื่อสารกับแหล่งทุน หรือ สสส.
ซึ่งเป็นการยืนยันชัดเจนว่า “MEDIA MONITOR โครงการกลไกสื่อมวลชนศึกษาเพื่อสุขภาวะ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา” นั้นก็คือหนึ่งองค์กรลูกข่ายของ “สสส.” ที่นำเงินงบประมาณมาดำเนินการตาม “บัญชา” ของ “สสส.” นั่นเอง
การปรากฏตัวขึ้นมาเป็นข่าวของ “MEDIA MONITOR” หรือ “โครงการกลไกสื่อมวลชนศึกษาเพื่อสุขภาวะ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา” ในครั้งนี้ ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า แท้ที่จริงแล้ว “สสส.” และ “สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย” ในสังกัดของ “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” นั้น อาจจะ “แนบแน่น” กันมากกว่า “การให้ทุนสนับสนุน” การทำกิจกรรมหรือโครงการ เพียงอย่างเดียว!!
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า “น.พ.ประเวศ วะสี” นั้น ในอดีตเป็น “ประธานสมัชชาปฏิรูป” ในชุด “คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ” ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กว่า 600 ล้านบาท

(อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง : เปิดจะๆ “อภิสิทธิ์”อุปโลกน์ “ปฏิรูปประเทศ”ออก มติ ครม. เชิญ “อานันท์-ประเวศ”ถลุงเนียนๆ 600 ล้าน )

ซึ่งก็เป็น  “น.พ.ประเวศ วะสี” ที่ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” แกนนำ กปปส. ปราศรัยอยู่บ่อยครั้งว่า จะเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำในการ “ปฏิรูป” ตามแนวทางของ กปปส. อย่างชัดเจน !!!
รายงานวิเคราะห์ ดังกล่าวที่ออกมา ของ “ MEDIA MONITOR” นั้น แท้ที่จริง “เลือกข้าง” และ “หวังผล” อะไรหรือไม่ ???

 

 

Related News

Share

About Author

mark