นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยอมรับอย่างชัดเจนในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 แล้วว่า “การตรวจสอบการทุจริตระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล” ของ “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552-2553 นั้นยังไม่มีความคืบหน้าเป็นเนื้อเป็นหนังใดๆ แตกต่างอย่างชัดเจนกับ การตรวจสอบ “โครงการรับจำนำข้าว” ที่ ป.ป.ช. เร่งรัดและรวดเร็ว ราวสายฟ้าแลบ!!!
โดย “ป.ป.ช.” ได้ยกเหตุผลที่น่าตระหนกตกใจขึ้นมาอ้างว่า สาเหตุที่ทำให้ การตรวจสอบ “การทุจริตระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล” ของ “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ล่าช้า เป็นเพราะ “น้ำท่วมใหญ่ปี 2554” และ “ม็อบกบฏ กปปส.” ไปปิดหน่วยงานราชการ
แม้ฟังดูจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือมากนัก และอาจจะกลายเป็นเรื่อง “น่าขัน” มากกว่า เมื่อมันออกมาจากปาก คนเป็น ป.ป.ช.!!!
แต่เมื่อ “ป.ป.ช.” พยายามยกแม่น้ำทั้งห้า มาเพื่อโน้มน้าวให้เชื่อ… “ทีมงานพระนครฯ” จึงได้รวบรวมรายละเอียด เกี่ยวกับ “คดีทุจริตระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลของ รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ทั้งหมดมานำเสนออีกครั้งว่ามีทั้งหมดกี่กรณี ?

และเพราะอะไร ป.ป.ช. จึงได้อืดอาด…ยืดยาด จนมองได้ว่าเป็นความพยายามที่จะ “ดองเรื่อง” และเป็นผลประโยชน์ของ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” และ “แกนนำรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์” จนถึงวันนี้หรือไม่ ???

โดย 1.นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย กล่าวหาร้องเรียน นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวสารและคณะทำงาน เพื่อดำเนินการเปิดประมูลระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการประมูลขายข้าวสารจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เพื่อส่งออกไปต่างประเทศเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 กรณีมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประมูลซื้อข้าวในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดและยินยอมให้ผู้ประมูลขนย้ายข้าวออกไปจากสถานที่เก็บข้าวในขณะที่สัญญาซื้อขายข้าวอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของอัยการสูงสุด ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ (เลขดำที่ 52631820 )

2.กรณีมีผู้ร้องเรียน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธาน กขช. นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวสารและนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวสารรวม 4 คน ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฐานร่วมกันอนุมัติให้ความเห็นชอบขายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลในราคาต่ำกว่าราคาตลาดและเอื้อประโยชน์ให้บริษัทผู้ส่งออกบางราย โดยไม่มีการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป อันเป็นการกีดกันบริษัทผู้ส่งออกอื่น ไม่ให้มีการเสนอราคาแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทำให้เกิดความเสียหาย ทางราชการ (เลขดำที่ 54630201)

3.ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ส.ส.แบบสัดส่วน พรรคเพื่อไทยและคณะ มาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 272 วรรค 1 เพื่อขอให้ดำเนินการถอดถอนนางพาทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีการทุจริตโครงการระบายข้าวสารของรัฐบาล (เลขดำที่ 54331658) 

4.กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนังสือที่ ยธ 0805/2390 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ส่งสำนวนการสืบสวนที่ 255/2555 กรณีการทุจริตโครงการะบายสินค้าเกษตร(ข้าวสาร) ในสต็อกของรัฐบาล ของ รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาดำเนินการตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 

 

5.กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหนังสือที่ ยธ.0811/1301 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ส่งสำนวนการสืบสวนที่ 5/2556 กรณีการทุจริตโครงการะบายสินค้าเกษตร (ข้าวสาร) ในสต็อกของรัฐบาล ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาดำเนินการตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
… หวังว่า ระยะเวลา 4-5 ปี ที่ผ่านมา “ป.ป.ช.” จะจำเรื่อง “ทุจริตระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล” ของ “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เหล่านี้ได้บ้าง…

นัว

Related News

Share

About Author

mark