กลายเป็นคำถามสำคัญว่า “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)” ที่เร่งเร้า “ตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าว” ด้วยความคล่องแคล่วว่องไวนั้น คือความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จริงๆ ตรวจสอบการทุจริตจริงๆ หรือเป็นเพียงแค่การ “ฉวยโอกาส” รุกไล่ถล่ม “ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด” เพียง “ฝ่ายเดียว” จากข้อมูลที่ปรากฏ พบว่า “คดีทุจริตการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล” ในยุค “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” (2551-2554) นั้น “ป.ป.ช.” ได้มี “มติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหานาย เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กับพวก ปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ ในการระบายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาล และมีผู้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล จำนวน 5.6 ล้านตัน (เป็นข้าวนาปรัง ปี 2551 นาปี ปี 2551/2552 และนาปรัง ปี 2552) โดยมี “นายกล้านรงค์ จันทิก” กรรมการ ป.ป.ช.ยุคนั้นเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ตั้งแต่ “วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553”
ซึ่งตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 จนถึงวันนี้ 23 มกราคม 2557 เกือบ “4 ปี” ที่ผ่านมา ยังไม่พบว่ามีความขัดเจนกรณี “ทุจริตระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล” ของ “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ใดๆ เลย !!!
จากการตรวจสอบพบว่า ไม่เพียง ป.ป.ช.เท่านั้นที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ แต่ “กรมสอบสวนคดีพิเศษ” ก็ได้มีการตรวจสอบ ปมปัญหา “การทุจริตการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล” ของ “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ด้วยเช่นกัน ซึ่งเบื้องต้น “ดีเอสไอ” ได้พบความผิดปกติ ซึ่งมีความเชื่อมโยง “นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี” รองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ รวมไปถึง รัฐมนตรีในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อีกหลายคน
โดย “ดีเอสไอ” ได้ส่งรายงานการสอบสวน พร้อมเอกสารหลักฐาน ทำหนังสือเลขที่ 0805/2390 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 แจ้ง “เลขาธิการ ป.ป.ช.” ถึงการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการทุจริตโครงการระบายสินค้าเกษตรในสต็อกของรัฐบาลเป็นคดีสืบสวนที่ 255/2553 ไที่ได้ดำเนินการสอบสวนกรณีนี้ตั้งแต่ปี 2553 ให้กับ “ป.ป.ช.”  เนื่องจากพบกว่ากรณีการทุจริตดังกล่าว เป็นเรื่องกล่าวหาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงของกรรมการ ป.ป.ช. ตามเลขรับที่ 16524 เลขดำที่ 54331658 , 52631860 และ 54630201 

โดยในหนังสือดังกล่าว แจ้งให้ “ป.ป.ช.พิจารณาดำเนินการตามหน้าที่ ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทราบในโอกาสแรกด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง”!!!

มาถึงวันนี้ “คดีทุจริตระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล” ของ “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” …คืบหน้า หรือ เงียบหาย…ไปไหน ???

ชั่ว

Related News

Share

About Author

mark