จากกรณีที่ คณะอนุ กกต. มีความเห็นควรให้ยุบพรรคภูมิใจไทย ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 94 (5) ประกอบมาตรา 65 เนื่องจากพรรคภูมิใจไทย ได้รับเงินบริจาคจากบุคคลภายในพรรคภูมิใจไทย เพื่อไปทำการเช่าพื้นที่หน้าด่านเก็บเงินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อแจกแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์แนะนำนโยบายพรรคภูมิใจไทย ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 แต่กลับปรากฎว่าเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้ปรากฏในบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของพรรคภูมิใจไทย ที่แจ้งต่อ กกต.

ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้ อนุ กกต. ต้องแจ้งผลสรุปการไต่สวนและความเห็นให้ยุบพรรคภูมิใจไทย ดังกล่าวไปยัง นายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นของ กกต.แจ้งต่ออัยการสูงสุด เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคต่อไป

ถ้าท้ายที่สุด “ศาลรัฐธรรมนูญ” มีคำสั่งให้ “ยุบพรรคภูมิใจไทย” ก็จะส่งผลให้ “คณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย” กลายเป็น “กลุ่มนักการเมือง” กลุ่มล่าสุด ที่ถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งและห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 237

“พระนครสาส์น” ตรวจสอบพบว่า คณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่คณะ อนุ กกต.ได้มีการตรวจสอบ และมีความเห็นให้ยุบพรรคภูมิใจไทยดังกล่าว เป็น “คณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย” ชุดที่ 2 คือดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 – 14 ตุลาคม 2555 ประกอบด้วย

ยุบ

1.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค
2.นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 1
3.นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 2
4.นางพรทิวา นาคาศัย เลขาธิการพรรค
5.นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค รองเลขาธิการพรรค คนที่ 1
6.นายสนอง เทพอักษรณรงค์ รองเลขาธิการพรรค คนที่ 2
7.นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ เหรัญญิกพรรค
8.นายศุภชัย ใจสมุทร โฆษกพรรค
9.นายพิพัฒน์ พรมวราภรณ์ นายทะเบียนพรรค
10.นายรังสิกร ทิมาตฤกะ กรรมการบริหารพรรค
11.นายพันธพัฒน์ พัฒนะพัฒนา กรรมการบริหารพรรค
12.นางนำพร วานิชชัง กรรมการบริหารพรรค

Related News

Share

About Author

mark

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>